LÄKARE
Paul Balázsi

VD, Leg. läkare, MD. Grundare av Vitruvius.

Specialistläkare i psykiatri, bred erfarenhet från somatisk sjukvård.

Akutläkare Södersjukhuset.
Primärvårdsläkare.
Jourläkarbilsverksamheten.
SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm.

Peter Kral

Leg. läkare, MD.

Specialistläkare i psykiatri, bred erfarenhet från somatisk sjukvård.
Läkare inom de medicinska specialiteterna allmänmedicin, internmedicin, neurologi och geriatrik.
Jourläkarbilsverksamheten och primärvården SLL Stockholm.
SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm.
Erfarenhet av ledning och styrning inom hälso & sjukvård.
Benny Liberg

Leg. läkare, specialist i psykiatri. Medicine doktor, PhD. Forskare.

Miranda Michaneck

Leg. läkare, specialist i psykiatri. Specialområde neuropsykiatri.

Sipan Khalil
Leg.läkare. Specialist i psykiatri.
Specialområde:
psykiatrisk diagnostik, affektiva sjukdomar, autismspektrumtillstånd.
Torsten Ringqvist
Leg. läkare, specialist i psykiatri. Specialområde neuropsykiatri.
PSYKOLOG
Ika Wahlgren

Leg. psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Behandlingsarbete i grupp och individuellt.
Erbjuder behandling för oro och ångest, trauma ( PTSD), nedstämdhet och utmattningssyndrom.
Livsstilsrelaterande bekymmer i form av sömnstörningar, stress, samt relationsproblematik. Utför neuropsykiatriska utredningar.
Lina Pleijel

Leg psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, KBT, samt ACT och IBCT (integrativ parterapi).

Har steg 2-utbildning i MBSR.

Behandlingsarbete både individuellt, i par och i grupp. Erbjuder behandling för utmattningssyndrom, ångest och oro, nedstämdhet, stressproblematik och sömnstörning. Arbetar även med trauma.

Ola Söderström
Leg. psykolog (KBT).
Steg 1 & 2 utbildad samt handledarutbildad.
FYSIOTERAPEUT
Jenny Larsson

Leg. fysioterapeut.

Magisterexamen i Fysioterapi med pågående specialisering inom "Mental Hälsa". Diplomerad lärare och terapeut i MediYoga och diplomerad Massageterapeut. Har gått steg 1 i MBSR (MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction). Arbetar utifrån ett helhetsorienterat fysioterapiperspektiv där medveten närvaro och kroppsmedvetandeträning genomsyrar behandling. Har flera års erfarenhet av att arbeta specifikt med utredning och rehabilitering av utmattningssyndrom på specialistvårdsnivå utifrån ett ACT-perspektiv (ACT - Acceptance and Commitment Therapy). Ger behandling både individuellt och i grupp.

MEDICINSK SEKRETERARE
Kerstin Johnsson
Medicinsk Sekreterare
Joakim Jakobsson
Medicinsk Sekreterare
ADMINISTRATION
Josefine Balázsi

Civilekonom

Enhetschef/ Controller

Therese Larsson

Undersköterska

Receptionist/Administratör