Vitruviusgroup Vitruviusgroup logga
slider1

Vi är

LÄKARE

Paul Balázsi
VD, Leg. läkare, MD. Grundare av Vitruvius.

Specialistläkare i psykiatri, bred erfarenhet från somatisk sjukvård.
Akutläkare Södersjukhuset.
Primärvårdsläkare.
Jourläkarbilsverksamheten.
SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm.
Peter Kral
Leg. läkare, MD.

Specialistläkare i psykiatri, bred erfarenhet från somatisk sjukvård.
Läkare inom de medicinska specialiteterna allmänmedicin, internmedicin,
neurologi och geriatrik.
Jourläkarbilsverksamheten och primärvården SLL Stockholm.
SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm.
Erfarenhet av ledning och styrning inom hälso & sjukvård.
Benny Liberg
Leg. läkare, specialist i psykiatri. Medicine doktor, PhD. Forskare.
Miranda Michaneck
Leg. läkare, specialist i psykiatri. Specialområde neuropsykiatri.
Sipan Khalil
Leg.läkare. Specialist i psykiatri.

Specialområde:
psykiatrisk diagnostik, affektiva sjukdomar, autismspektrumtillstånd.
Torsten Ringqvist
Leg. läkare, specialist i psykiatri.

Specialområde:
neuropsykiatri.

PSYKOLOG

Ika Wahlgren
Leg. psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Behandlingsarbete i grupp och individuellt.
Erbjuder behandling för oro och ångest, trauma ( PTSD), nedstämdhet och utmattningssyndrom.
Livsstilsrelaterande bekymmer i form av sömnstörningar, stress, samt relationsproblematik. Utför neuropsykiatriska utredningar.
Lina Pleijel
Leg psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, KBT,
samt ACT och IBCT (integrativ parterapi).


Har steg 2-utbildning i MBSR.
Behandlingsarbete både individuellt, i par och i grupp. Erbjuder behandling för utmattningssyndrom, ångest och oro, nedstämdhet, stressproblematik och sömnstörning. Arbetar även med trauma.
Ola Söderström
Leg. psykolog (KBT).

Steg 1 & 2 utbildad samt handledarutbildad.

FYSIOTERAPEUT

Jenny Larsson
Leg. fysioterapeut.

Magisterexamen i Fysioterapi med pågående specialisering inom ”Mental Hälsa”. Diplomerad lärare och terapeut i MediYoga och diplomerad Massageterapeut. Har gått steg 1 i MBSR (MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction). Arbetar utifrån ett helhetsorienterat fysioterapiperspektiv där medveten närvaro och kroppsmedvetandeträning genomsyrar behandling. Har flera års erfarenhet av att arbeta specifikt med utredning och rehabilitering av utmattningssyndrom på specialistvårdsnivå utifrån ett ACT-perspektiv (ACT – Acceptance and Commitment Therapy).
Ger behandling både individuellt och i grupp.

MEDICINSK SEKRETERARE

Kerstin Johnsson
Medicinsk Sekreterare
Joakim Jakobsson
Medicinsk Sekreterare

ADMINISTRATION

Josefine Balázsi
Civilekonom

Enhetschef / Controller
Therese Larsson
Undersköterska

Receptionist / Administratör