LÄKARE
Paul Balázsi

VD, Leg. läkare, MD. Grundare av Vitruvius.

Specialistläkare i psykiatri, bred erfarenhet från somatisk sjukvård.

Akutläkare Södersjukhuset.
Primärvårdsläkare.
Jourläkarbilsverksamheten.
SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm.

Peter Kral

Leg. läkare, MD.

Specialistläkare i psykiatri, bred erfarenhet från somatisk sjukvård.
Läkare inom de medicinska specialiteterna allmänmedicin, internmedicin, neurologi och geriatrik.
Jourläkarbilsverksamheten och primärvården SLL Stockholm.
SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm.
Erfarenhet av ledning och styrning inom hälso & sjukvård.
Benny Liberg

Leg. läkare, specialist i psykiatri. Medicine doktor, PhD. Forskare.

Miranda Michaneck

Leg. läkare, specialist i psykiatri. Specialområde neuropsykiatri.

PSYKOLOG
Ika Wahlgren

Leg. psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Behandlingsarbete i grupp och individuellt.
Erbjuder behandling för oro och ångest, trauma ( PTSD), nedstämdhet och utmattningssyndrom.
Livsstilsrelaterande bekymmer i form av sömnstörningar, stress, samt relationsproblematik. Utför neuropsykiatriska utredningar.
Martina Petersson

Leg. psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Behandlingsarbete i grupp och individuellt.
Erbjuder behandling för oro och ångest, trauma ( PTSD), nedstämdhet och utmattningssyndrom.
Livsstilsrelaterande bekymmer i form av sömnstörningar, stress, samt relationsproblematik. Utför neuropsykiatriska utredningar.

Ola Söderström
Leg. psykolog (KBT).
Steg 1 & 2 utbildad samt handledarutbildad.
Bella Stensnäs

Leg psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Behandlingsarbete individuellt och i grupp. Erbjuder psykoterapeutisk behandling för ångest, nedstämdhet, oro och utmattningssyndrom. Arbetar även mycket med relationsproblemtik och konflikthantering samt trauma (PTSD).
FYSIOTERAPEUT
Minna Treutiger

Leg. fysioterapeut.

Behandlingsarbete individuellt och i grupp. Arbetar utifrån ett helhetsorienterat perspektiv där medveten närvaro och kroppsmedvetandeträning genomsyrar behandling. Har flera års erfarenhet av att arbeta multimodalt med rehabilitering av långvarig smärta och utmattning på specialistvårdsnivå, utifrån ett ACT-perspektiv (ACT - Acceptance and Commitment Therapy). Utbildad inom Basal kroppskännedom, steg 1 i MBSR (MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction). och akupunktur.

Jenny Larsson

Leg. fysioterapeut.

Magisterexamen i Fysioterapi med pågående specialisering inom "Mental Hälsa". Diplomerad lärare och terapeut i MediYoga och diplomerad Massageterapeut. Har gått steg 1 i MBSR (MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction). Arbetar utifrån ett helhetsorienterat fysioterapiperspektiv där medveten närvaro och kroppsmedvetandeträning genomsyrar behandling. Har flera års erfarenhet av att arbeta specifikt med utredning och rehabilitering av utmattningssyndrom på specialistvårdsnivå utifrån ett ACT-perspektiv (ACT - Acceptance and Commitment Therapy). Ger behandling både individuellt och i grupp.

Rebecca Fratini

Leg. fysioterapeut, utbildad inom medicinsk yoga samt lymfterapeut.

Arbetat med rehabilitering för stress och utmattning/långvarig smärta som fysioterapeut.
Erfarenhet av att arbeta med FaR-fysisk aktivitet på recept.
Erbjuder behandling i medicinsk yoga, akupunktur, avslappningsträning, samt basal kroppskännedom.
Jenifer Incite Jämsä

Leg. fysioterapeut, specialist mental hälsa.

Lång erfarenhet som fysioterapeut inom psykiatri och somatik. Specialiserad på stress och utmattning-Bedömning/Behandling. Erbjuder kroppsmedvetandeträning där bl a MediYoga, mindfulness (medveten närvaro), andningsövningar, spänningsreglering ingår. MediYoga och MIMY-instruktör. Genomgångna utbildningar i KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Specialistutbildad inom psykosomatik/Mental hälsa. Arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där implementering av kroppsmedvetande i det dagliga livet för balans i vardagen är en viktig del av behandlingen.

MEDICINSK SEKRETERARE
Kerstin Johnsson
Medicinsk Sekreterare
Anette Bure
Medicinsk Sekreterare.
Joakim Jakobsson
Medicinsk Sekreterare
ADMINISTRATION
Josefine Balázsi

Civilekonom

Enhetschef/ Controller på Vitruvius Stockholm

Therese Larsson

Receptionist/Administratör