LÄKARE
Paul Balázsi

VD, Leg. läkare, MD. Grundare av Vitruvius.

Specialistläkare i psykiatri, bred erfarenhet från somatisk sjukvård.

Akutläkare Södersjukhuset.
Primärvårdsläkare.
Jourläkarbilsverksamheten.
SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm.

Peter Kral

Leg. läkare, MD.

Specialistläkare i psykiatri, bred erfarenhet från somatisk sjukvård.
Läkare inom de medicinska specialiteterna allmänmedicin, internmedicin, neurologi och geriatrik.
Jourläkarbilsverksamheten och primärvården SLL Stockholm.
SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm.
Erfarenhet av ledning och styrning inom hälso & sjukvård.
Benny Liberg

Leg. läkare, specialist i psykiatri. Medicine doktor, PhD. Forskare.

Miranda Michaneck

Leg. läkare, specialist i psykiatri. Specialområde neuropsykiatri.

Sipan Khalil
Leg.läkare. Specialist i psykiatri.
Specialområde:
psykiatrisk diagnostik, affektiva sjukdomar, autismspektrumtillstånd.
PSYKOLOG
Ika Wahlgren

Leg. psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Behandlingsarbete i grupp och individuellt.
Erbjuder behandling för oro och ångest, trauma ( PTSD), nedstämdhet och utmattningssyndrom.
Livsstilsrelaterande bekymmer i form av sömnstörningar, stress, samt relationsproblematik. Utför neuropsykiatriska utredningar.
Lina Pleijel

Leg psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, KBT, samt ACT och IBCT (integrativ parterapi).

Har steg 2-utbildning i MBSR.

Behandlingsarbete både individuellt, i par och i grupp. Erbjuder behandling för utmattningssyndrom, ångest och oro, nedstämdhet, stressproblematik och sömnstörning. Arbetar även med trauma.

Ola Söderström
Leg. psykolog (KBT).
Steg 1 & 2 utbildad samt handledarutbildad.
FYSIOTERAPEUT
Jenny Larsson

Leg. fysioterapeut.

Magisterexamen i Fysioterapi med pågående specialisering inom "Mental Hälsa". Diplomerad lärare och terapeut i MediYoga och diplomerad Massageterapeut. Har gått steg 1 i MBSR (MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction). Arbetar utifrån ett helhetsorienterat fysioterapiperspektiv där medveten närvaro och kroppsmedvetandeträning genomsyrar behandling. Har flera års erfarenhet av att arbeta specifikt med utredning och rehabilitering av utmattningssyndrom på specialistvårdsnivå utifrån ett ACT-perspektiv (ACT - Acceptance and Commitment Therapy). Ger behandling både individuellt och i grupp.

Rebecca Fratini

Leg. Fysioterapeut med inriktning på psykosomatiska besvär och mental hälsa.

Genomgångna utbildningar som leg. Lymfterapeut, medicinsk yoga instruktör, danslärare ”Dans för hälsa”, MI ”motivational interviewing”, motiverande samtal, ”musik och hälsa” och akupunktur.
Erbjuder behandling utifrån ett helhetsorienterande perspektiv där bl.a. träning på kroppsmedvetenhet, stärkning av kroppstillit och ökad förmåga till självreflektion ingår. Rebecca har tidigare erfarenhet att arbeta inom multimodal rehabilitering (MMR2) med utredning och rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress och utmattningssyndrom. Ger behandling individuellt samt på gruppnivå.
Jenifer Incite Jämsä

Leg. fysioterapeut, specialist mental hälsa.

Lång erfarenhet som fysioterapeut inom psykiatri och somatik. Specialiserad på stress och utmattning-Bedömning/Behandling. Erbjuder kroppsmedvetandeträning där bl a MediYoga, mindfulness (medveten närvaro), andningsövningar, spänningsreglering ingår. MediYoga och MIMY-instruktör. Genomgångna utbildningar i KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Specialistutbildad inom psykosomatik/Mental hälsa. Arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där implementering av kroppsmedvetande i det dagliga livet för balans i vardagen är en viktig del av behandlingen.

MEDICINSK SEKRETERARE
Kerstin Johnsson
Medicinsk Sekreterare
Joakim Jakobsson
Medicinsk Sekreterare
ADMINISTRATION
Josefine Balázsi

Civilekonom

Enhetschef/ Controller på Vitruvius Stockholm

Therese Larsson

Receptionist/Administratör