Peter Kral

Leg. läkare, MD.

Specialistläkare i psykiatri, bred erfarenhet från somatisk sjukvård.
Läkare inom de medicinska specialiteterna allmänmedicin, internmedicin, neurologi och geriatrik.
Jourläkarbilsverksamheten och primärvården SLL Stockholm.
SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm.
Erfarenhet av ledning och styrning inom hälso & sjukvård.
Paul Balázsi

VD, Leg. läkare, MD. Grundare av Vitruvius.

Specialistläkare i psykiatri, bred erfarenhet från somatisk sjukvård.

Akutläkare Södersjukhuset.
Primärvårdsläkare.
Jourläkarbilsverksamheten.
SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm.

Josefine Balázsi

Civilekonom

Controller, HR-frågor

Oliver Lundin

Receptionist

Jenny Larsson

Leg. fysioterapeut.

Magisterexamen i Fysioterapi med pågående specialisering inom "Mental Hälsa". Diplomerad lärare och terapeut i MediYoga och diplomerad Massageterapeut. Har gått steg 1 i MBSR (MBSR - Mindfulness Based Stress Reduktion). Arbetar utifrån ett helhetsorienterat fysioterapiperspektiv där medveten närvaro och kroppsmedvetandeträning genomsyrar behandling. Har flera års erfarenhet av att arbeta specifikt med utredning och rehabilitering av utmattningssyndrom på specialistvårdsnivå utifrån ett ACT-perspectiv (ACT - Acceptance and Comittment Therapy). Ger behandling både individuellt och i grupp.

Ika Wahlgren

Leg. psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Behandlingsarbete i grupp och individuellt.
Erbjuder behandling för oro och ångest, trauma ( PTSD), nedstämdhet och utmattningssyndrom.
Livsstilsrelaterande bekymmer i form av sömnstörningar, stress, samt relationsproblematik. Utför neuropsykiatriska utredningar.
Benny Liberg

Leg. läkare, specialist i psykiatri. Medicine doktor, PhD. Forskare.

Miranda Michaneck

Leg. läkare, specialist i psykiatri. Specialområde neuropsykiatri.

Rebecca Fratini

Leg. fysioterapeut, utbildad inom medicinsk yoga samt lymfterapeut.

Arbetat med rehabilitering för stress och utmattning/långvarig smärta som fysioterapeut.
Erfarenhet att arbeta med FaR-fysisk aktivitet på recept.
Erbjuder behandling i medicinsk yoga, akupunktur, avslappningsträning, samt basal kroppskännedom.
Minna Treutiger

Leg. Fysioterapeut

Martina Petersson

Leg. psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Behandlingsarbete i grupp och individuellt.
Erbjuder behandling för oro och ångest, trauma ( PTSD), nedstämdhet och utmattningssyndrom.
Livsstilsrelaterande bekymmer i form av sömnstörningar, stress, samt relationsproblematik. Utför neuropsykiatriska utredningar.

Jenifer Incite Jämsä

Leg. fysioterapeut.

Lång erfarenhet som fysioterapeut inom psykiatri och somatik. Specialiserad på stress och utmattning-Bedömning/Behandling. Erbjuder kroppsmedvetandeträning där bl a MediYoga, mindfulness (medveten närvaro), andningsövningar, spänningsreglering ingår. MediYoga och MIMY-instruktör. Genomgångna utbildningar i KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (acceptance and commitment therapy). Pågående specialistutbildning inom psykosomatik/Mental hälsa. Arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där implementering av kroppsmedvetande i det dagliga livet för balans i vardagen är en viktig del av behandlingen.