Verksamhet

  • Psykiatrisk och allmänmedicinsk utredning, diagnostik och behandling
  • Neuropsykiatriska utredningar samt behandling
  • Kurser & utbildningar
  • Företagsabonnemang

Tidsbokning 08 – 452 95 00  OBS! Uteblivet eller avbokat besök inom 24 timmar debiteras fullt pris


Vitruvius kvalitet med omtanke

Vitruvius har som utgångspunkt att patienten träffar en specialistläkare inom psykiatri eller allmänmedicin. Därmed säkerställs att patienten får en adekvat utredning med rätt diagnos för att åstadkomma en säker och god behandling. Utredning, diagnostik och behandling utgör mottagningens vårdprocess.

Denna process medför ett mindre lidande med snabbare tillfrisknande och symtomlindring samtidigt som vården blir mer effektiv och därmed gynnsam för samtliga parter.