Vitruviusgroup Vitruviusgroup logga
slider1

Verksamhet

Psykiatrisk och allmänmedicinsk utredning, diagnostik och behandling
Neuropsykiatriska utredningar samt behandling
Kurser & utbildningar
Företagsabonnemang

Tidsbokning: 08 – 452 95 00

OBS! Uteblivet eller avbokat besök inom 24 timmar debiteras fullt pris
Vitruvius kvalitet med omtanke
Vitruvius har som utgångspunkt att patienten träffar en specialistläkare inom psykiatri eller allmänmedicin. Därmed säkerställs att patienten får en adekvat utredning med rätt diagnos för att åstadkomma en säker och god behandling. Utredning, diagnostik och behandling utgör mottagningens vårdprocess.

Denna process medför ett mindre lidande med snabbare tillfrisknande och symtomlindring samtidigt som vården blir mer effektiv och därmed gynnsam för samtliga parter.