Patient

Välkommen till Vitruvius Specialistläkarmottagning Stockholm!

Du som har en sjukförsäkring privat eller via arbetsgivare kan söka vård hos oss. Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag.

Det går också bra att söka vård privat.

Vi har i nuläget inga avtal med Stockholms läns landsting.

På mottagningen arbetar läkare, specialister i psykiatri och allmänmedicin, psykologer och fysioterapeuter.

Alla har en lång och bred erfarenhet av psykiatri och allmänmedicin.

Vi bedriver all vård och behandling enligt evidensbaserade metoder och regionala vårdprogram. Vi har en hög tillgänglighet med korta väntetider, kvälls och viss helg mottagning.

På mottagningen behandlar vi vuxna från 18 år med olika former av depression och ångestsyndrom, stressrelaterade tillstånd. Du kan även söka dig till oss om du har besvär med tvångshandlingar, fobier, humörsvängningar eller sömnproblem. Vi utför neuropsykiatriska utredningar och även medicinsk och psykologisk behandling för ADHD, ADD.

Vitruvius Specialistläkarmottagning har alltid patienten i fokus. Vi skräddarsyr din behandling utifrån diagnos, symtom och behandling. Tillsammans gör vi skillnad för ett långsiktigt hållbart mående både psykiskt och fysiskt.

Resultat från Vitruvius patientenkät 2018

Bemötande  5
Delaktighet   4,8
Information  5
Tillgänglighet  4,7
Förtroende  5
Upplevd nytta  4,8
Helhetsintryck  4,9

Skulle du rekommendera mottagningen: 100% JA

1=dåligt   2=godkänt  3=bra   4=mycket bra   5=Utmärkt