Vi är

Vi är

Julia

Peter Kral, Styrelseordförande, Leg. läkare, MD

Läkarexamen, Uppsala Universitet
Specialistläkare i psykiatri erfarenhet från somatisk sjukvård.

  • Läkare inom de medicinska specialiteterna allmänmedicin, internmedicin, neurologi och geriatrik.
  • Jourläkarbilsverksamheten och primärvården SLL Stockholm.
  • SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm.

Bred erfarenhet av ledning och styrning inom hälso- och sjukvården.

peter@vitruviusgroup.se

 

Git

Git Björkholm VD. Verksamhetschef,  Suppleant,  Kontaktperson Vitruvius AB.

Leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, samt kognitivt behandlingsarbete.
Bred erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling.

Haft ett flertal ledande chefsbefattningar inom hälso & sjukvård, samt i privat vård.

git@vitruviusgroup.se

 

Madeleine

Madeleine Svensk, Receptionist och administratör.

madeleine@vitruviusgroup.se

 

Ika

Ika Wahlgren, Leg. psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Behandlingsarbete, både i grupp och individuellt.
Erbjuder behandling för oro och ångest, trauma ( PTSD), nedstämdhet och utmattningssyndrom.
Livsstilsrelaterande bekymmer i form av sömnstörningar, stress, samt relationsproblematik.

Arbetar även med neuropsykiatriska utredningar.

ika@vitruviusgroup.se

 

Maja

Maja Åström, Leg. fysioterapeut, mediyogaterapeut och mindfulnessinstruktör.

Lång erfarenhet inom hälso & sjukvård samt privat regi.
Arbetar med bedömning och behandling, samt inriktning på stressrelaterade tillstånd/sjukdomar.
Erbjuder behandling i form av psykiatrisk sjukgymnastik ( medicinsk yoga, mindfulness, akupunktur, avslappningsträning, samt basal kroppskännedom).

Psykoedukation och hälsorelaterad rådgivning kring fysisk aktivitet, sömn och kost.

maja@vitruviusgroup.se

 

Benny

Benny Liberg, Leg. läkare, MD, PhD.

Specialistläkare i psykiatri.

benny@vitruviusgroup.se

 

Miranda

Miranda Michaneck, Leg. läkare, Specialistläkare i psykiatri.

Specialistläkare i Psykiatri.

miranda@vitruviusgroup.se

 

Rebecca

Rebecca Fratini, Leg. Fysioterapeut, utbildad inom medicinsk yoga samt lymfterapeut.

Arbetat med rehabilitering för stress och utmattning/långvarig smärta som fysioterapeut.
Erfarenhet att arbeta med FaR-fysisk aktivitet på recept.

Erbjuder behandling i form av psykiatrisk sjukgymnastik ( medicinsk yoga, akupunktur, avslappningsträning, samt basal kroppskännedom).

rebecca@vitruviusgroup.se

 

Julia

Julia Ekeroth, Leg. psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Erfarenhet från primärvården, där hon behandlat patienter med psykisk ohälsa.
Erfarenhet från Stockholms Centrum för ätstörningar (SCÄ).

julia@vitruviusgroup.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia               

Martina Petersson, Leg. psykolog

martina@vitruviusgroup.se