Vi är

Vi är

peter

Peter Kral, Styrelseordförande, Leg. Läkare, MD

Läkarexamen, Uppsala Universitet
Specialistläkare i Psykiatri bred erfarenhet från somatisk sjukvård

  • Läkare inom de medicinska specialiteterna allmänmedicin, internmedicin, neurologi och geriatrik.
  • Jourläkarbilsverksamheten och primärvården SLL Stockholm
  • SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm

Bred erfarenhet av ledning och styrning inom Hälso- och sjukvården
(Arbetat som verksamhetschef inom specialistpsykiatrin)

peter@vitruviusgroup.se

 

paul

Paul Balázsi, VD, Leg. Läkare, MD

Läkarexamen, Uppsala Universitet
Specialistläkare i Psykiatri bred erfarenhet från somatisk sjukvård, SLL Stockholm

  • Akutläkare Södersjukhuset
  • Primärvårdsläkare
  • Jourläkarbilsverksamheten
  • SOS-läkare SOS-Alarm Stockholm

paul@vitruviusgroup.se

 

josefine

Josefine Balázsi, Civ. ek.

Controller & key account manager

josefine@vitruviusgroup.se

 

Git Björkholm

Verksamhetschef

Leg. Sjuksköterska med specialistutbildning i Psykiatri, samt i kognitivt behandlingsarbete.

Bred erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling.

Haft ett flertal ledande chefsbefattningar inom Hälo & Sjukvård, samt i privat vård.

git@vitruviusgroup.se  

 

Ika Wahlgren,

Leg. Psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Erfarenhet från behandlingsarbete, både i grupp och individuellt.

Erbjuder behandling för oro och ångest, trauma ( PTSD), nedstämdhet och utmattningssyndrom.

Livsstilsrelaterande bekymmer i form av sömnstörningar, stress, samt relationsproblematik.

Arbetar även med neuropsykiatriska utredningar.

ika@vitruviusgroup.se

 
Maja Åström,

Leg. Fysioterapeut, mediyogaterapeut och mindfulnessinstruktör.

Bred erfarenhet inom Hälso & Sjukvård och privat regi.

Arbetar med bedömning och behandling, samt inriktning på stressrelaterade tillstånd/sjukdomar.

Erbjuder behandling i form av psykiatrisk sjukgymnastik ( medicinsk yoga, mindfulness, akupunktur, avslappningsträning, samt basal kroppskännedom).

Psykoedukation och hälsorelaterad rådgivning kring fysisk aktivitet, sömn och kost.

maja@vitruviusgroup.se

 

Gunilla Klensmeden,

Leg. Läkare, MD, PhD, Docent.

Specialistläkare i Psykiatri / Psykoterapeut.

Specialiserad på traumabehandling, EMDR.

Föreläser samt undervisar läkarstudenter.

gunilla@vitruviusgroup.se

 

Benny Liberg

Leg. Läkare, MD, PhD.

Specialistläkare i Psykiatri.

benny@vitruviusgroup.se

 
 

 
Rebecca Fratini

Leg. Fysioterapeut, utbildad inom medicinsk yoga samt lymfterapeut.

Arbetat med rehabilitering för stress och utmattning/långvarig smärta som fysioterapeut.

Erfarenhet att arbeta med FaR-fysisk aktivitet på recept.

Erbjuder behandling i form av psykiatrisk sjukgymnastik ( medicinsk yoga, akupunktur, avslappningsträning, samt basal kroppskännedom).

rebecca@vitruviusgroup.se

 

Julia Ekeroth

Leg. Psykolog, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT).

Erfarenhet från primärvården, där hon behandlat patienter med psykisk ohälsa.

Bred erfarenhet från Stockholms Centrum för ätstörningar (SCÄ).

julia@vitruviusgroup.se

 

Miranda Michaneck

Leg. Läkare, Specialistläkare i Psykiatri.

miranda@vitruviusgroup.se

 

Madeleine Svensk

Receptionist och administratör.

madeleine@vitruviusgroup.se