Historia

Vi har valt att ha, en av oss lätt omarbetad bild av Leonardo da Vinci’s världskända teckning The Vitruvian man från ca 1492 som logga®.

Bilden vill visa ett exempel på förenandet av konst och vetenskap som kännetecknade renässansen och är uppkallad efter den romerske arkitekten och ingenjören Marcus Vitruvius Pollio som levde och verkade vid vår tideräknings början. Leonardo da Vinci blev influerad av Vitruvius och ritade sin berömda teckning efter hans anatomiska beskrivningar.

Vitruvius argumenterade för att en ingenjör måste vara mer än bara en konstruktör och på samma sätt vill vi påstå att även en läkare måste vara mer än bara en vetenskapsman. Således genom förenandet av god läkekonst och vetenskap vill vi i samma anda som den ursprunglige Vitruvius kunna erbjuda ett nytänkande inom vård och omsorg.