Vitruviusgroup Vitruviusgroup logga
slider1

Vitruvius är en specialistläkarmottagning
som bedriver en modern psykiatri.

slider1

Vitruvius har alltid patienten i fokus.

previous arrow
next arrow

Välkommna till Vitruvius Specialistläkarmottagning Stockholm!

Vitruvius specialistläkarmottagning bedriver en modern psykiatrisk hälso och sjukvård.
Våra läkare och medarbetare har en bred kompetens och lång erfarenhet från psykiatri, allmänmedicin, akutsjukvård samt ledning och styrning.
Vår verksamhetsidé är att tillsammans med patienter, deras anhöriga samt samarbetspartners bedriva en god psykiatrisk hälso och sjukvård med hög tillgänglighet. Vårt mål är att minimera och förebygga den psykiska ohälsan samt främja människors möjlighet till återhämtning och normalisering. Vi verkar också för en modernisering genom implementering av nya evidensbaserade metoder och aktuell forskning.
Vitruvius specialistläkarmottagning erhåller en hög kvalitet och omtanke. Vi uppfyller Socialstyrelsens kriterier för en god och säker vård samt följer gällande lagar och föreskrifter.
Svenska Läkaresällskapet
Svenska Psykiatriska Förening
Socialstyrelsen
Sveriges läkarförbund

Visste du att

Slide

En korrekt ställd diagnos är en förutsättning för ett korrekt omhändertagande och en korrekt behandling.

Slide

Många psykiska och kroppsliga sjukdomar kan i ett första skede likna varandra symtommässigt och därmed
kan det vara svårt att ställa rätt diagnos. Det är därför viktigt med en specialistläkarbedömning.

Slide

Målet med behandling av depression och ångestsyndrom är tillfrisknande.

Slide

Depression och ångestsyndrom tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar.
Minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män kommer
någon gång i livet att få en behandlingskrävande depression.

Slide

Ungefär var tredje kvinna och var femte man drabbas någon gång i livet av en ångestsjukdom.
Exempel på detta kan vara panikångest, social fobi, tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom,
posttraumatiskt stressyndrom, specifika fobier – som alla yttrar sig på olika sätt och ibland tillsammans med en depression.

Slide

Vid läkemedelsbehandling av ångest rekommenderas i första hand så kallade SSRI-läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare).
Bensodiazepiner (ångestdämpande läkemedel exempel Xanor, Stesolid, Sobril, Oxascand etc) ska helst undvikas helt vid dessa
tillstånd eftersom de kan ge upphov till mycket omfattande och svåra läkemedelsberoende.

Slide

Den mest besvärande biverkningen av bensodiazepiner är toleransutveckling (dvs högre och högre doser av läkemedlet krävs
för att ge samma effekt) och beroende. En annan vanlig biverkning är trötthet, något som är viktigt att komma ihåg till
exempel vid bilkörning. Andra biverkningar av bensodiazepiner är exempelvis koncentrationssvårigheter, yrsel och huvudvärk.
Äldre patienter kan få försämrad muskelstyrka vilket ökar risken för fall.

Slide

Sömnsvårigheter behandlas i första hand med andra metoder än läkemedel (icke-farmakologiska metoder).
I de fall då annan sjukdom som till exempel depression eller ångest, ger upphov till
sömnsvårigheterna bör behandlingen inriktas mot den bakomliggande sjukdomen.

Slide

I dag har Stockholms län över två miljoner invånare och antalet beräknas öka med ytterligare 440 000 fram till år 2030.
Således ligger det ett mycket stort ansvar i att kunna möta och utveckla framtidens vårdbehov i regionen.

previous arrow
next arrow

Vi finns här för dig oavsett om besöket är fysiskt eller online.

På Vitruvius specialistläkarmottagning erbjuder vi dig som söker vård hos oss möjligheten till att träffa din vårdgivare online eller komma till oss fysiskt.

Från 2024 tar vi även patienter fysiskt eller online i från hela Sverige.

Vid frågor och/eller ombokning ring 08-45 29 500.

Med vänliga hälsningar Vitruvius Specialistläkarmottagning