Välkommna till Vitruvius Specialistläkarmottagning Stockholm!

Vitruvius specialistläkarmottagning bedriver en modern psykiatrisk hälso och sjukvård. Våra läkare och medarbetare har en bred kompetens och lång erfarenhet från psykiatri, allmänmedicin, akutsjukvård samt ledning och styrning.

Vår verksamhetsidé är att tillsammans med patienter, deras anhöriga samt samarbetspartners bedriva en god psykiatrisk hälso och sjukvård med hög tillgänglighet. Vårt mål är att minimera och förebygga den psykiska ohälsan samt främja människors möjlighet till återhämtning och normalisering. Vi verkar också för en modernisering genom implementering av nya evidensbaserade metoder och aktuell forskning.

Vitruvius specialistläkarmottagning erhåller en hög kvalitet och omtanke. Vi uppfyller Socialstyrelsens kriterier för en god och säker vård samt följer gällande lagar och föreskrifter.