Vi har integrerat BokaDoktorns tidsbokningssystem

Vitruvius har valt att integrera BokaDoktorn försäkringsbolagens tidsbokningssystem i sitt egna journalsystem WebDoc – ATLAN.

Detta som ett led i ökad service för våra patienter och en effektivisering med en hög tillgänglighet för våra samarbetspartners.