Privatpersoner

Du är välkommen att söka vård privat till Vitruvius, vilket innebär att du bekostar all vård själv utan remiss. Det vill säga läkarbesök, psykologbesök, fysioterapi, telefonuppföljningar samt recept, intyg etc.

För vidare information om hur ni söker vård privat till oss på Vitruvius är ni välkomna att kontakta oss vardagar mellan klockan 08.00-16.00 på telefon +46 (0) 8-452 95 00

Uteblivet eller avbokat besök inom 24 timmar debiteras fullt pris.