Neuropsykiatriska utredningar!

Neuropsykiatriska utredningar blir aktuellt om du upplever/uppvisar  symtom på ADHD, Autism eller andra funktionsnedsättningar med debut under barndomen. Det finns många andra tillstånd som kan ge symtom på koncentrationssvårigheter, rastlöshet, dålig impulskontroll och svårighet med uppmärksamhet för att nämna några. Vitruvius genomför utredningar privat och via sjukförsäkring utifrån riktlinjer som framtagits nationellt och regionalt via vårdprogram. Vi har korta väntetider till specialistläkare och psykolog. Mottagningen har möjlighet till medicinsk och psykologisk behandling efter utredning. Ring 08-452 95 00 för mer information.