Mental Health Evening!

Gick av stapeln den 10 oktober på hotell Rival. Några av Vitruvius medarbetare var där. Kvällens tema var stress och psykisk ohälsa. Deltagandet var stort, ca 700 personer. Vi fick ta del av personliga berättelser samt föreläsningar från bla. dr Anders Hansen om fysisk aktivitet mot stress och psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa drabbar inte bara den enskilda utan även familj och vänner. Att tala öppet om sina besvär är fortfarande inte lätt, trots att så många drabbas. Att arbeta förebyggande, vara lättillgänglig, minska på köerna en självklarhet!  Vården behöver anpassa sig efter medborgarnas behov, inte tvärtom. Uppföljning av vård och forskning är en viktig del kring psykisk ohälsa. Vitruvius specialistläkarmottagning vill vara med och utveckla framtidens psykiatri!