slider1

Nyheter

Höst på Vitruvius

Nu börjar vi gå mot höst och Vitruvius mottagning håller öppet som vanligt. Vitruvius tar Covid-19 på stort allvar och följer folkhälsoinstitutet och smittskyddslagens direktiv.

För oss är det viktigt att ni som söker till oss känner er trygga, Vitruvius har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att utsätta patient och personal för smitta och bla lagt ytterligare fokus på våra redan strikta hygienrutiner. Vi gör allt som står i vår makt att åstadkomma en så säker miljö som möjligt på Vitruvius för att kunna fortsätta utföra den sjukvård våra patienter behöver.

Ni har väl inte missat‼️

Hos oss på Vitruvius kan du som önskar boka in ett videobesök och det gäller oavsett till vem besöket avser, dvs. specialistläkare, psykolog eller fysioterapeut.

Om du som patient har tecken på infektion såsom ex hosta, feber, muskelvärk eller känner dig snuvig ber vi dig ta kontakt med oss på Vitruvius telefon 08 452 95 00 eller via vårdrummet för vidare information.

Välkommen till oss på Vitruvius

Vitruvius AB
Sankt Göransgatan 126, plan 11
112 45 Stockholm

Välkomna till oss på Kungsholmen

Välkomna till oss på Vitruvius som äntligen flyttat in i våra nyrenoverande lokaler på Kungsholmen.

Den nya adressen är Sankt Göransgatan 126 112 45 Stockholm, plan 11.

Vitruvius har öppet som vanligt under hela sommaren, men vi går inte med full styrka då det är semestertider. Det finns tider att boka till läkare, psykolog och fysioterapeuter som vanligt.

Välkomna till oss på Vitruvius.

Vitruvius håller öppet hela sommaren

Vitruvius kommer att hålla öppet under hela sommaren, då vi anser att tillgänglighet är viktigt för oss, samt att ni ska kunna känna er trygga att vi finns där för er när ni behöver oss. 

Under sommaren kommer det alltid att finnas en doktor på plats som är behjälplig.

Viktigt att tänka på är att våra telefontider kommer dock att vara begränsade, men vi lyssnar av telefonen kontinuerligt under dagen.

Ni har väl inte missat att Vitruvius även erbjuder videobesök för samtliga patienter i behandling, oavsett vilken behandling besöket avser dvs läkare psykolog eller fysioterapeut.

Information till Vitruvius patienter!

Vitruvius vill att du som patient ska känna dig så trygg som möjligt när du söker och får vård hos oss. Vi vill informera våra patienter med anledning av spridningen av COVID-19 att vi endast bedriver planerad sjukvård och då inte hanterar patienter med pågående smittsam sjukdom. Vi följer regelbundet och anpassar löpande efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande COVID-19, vilket gäller både för vår personal och våra patienter.

Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att utsätta patient och personal för smitta och bla lagt ytterligare fokus på våra redan strikta hygienrutiner.  Vi gör allt som står i vår makt att åstadkomma en så säker miljö som möjligt på Vitruvius för att kunna fortsätta utföra den sjukvård våra patienter behöver. Hos oss kan du också idag få videobesök och det gäller oavsett till vem besöket avser, vilket också medför att vård och behandling fortsätter utan avbrott.

Om du som patient har tecken på infektion såsom ex hosta, feber, muskelvärk eller känner dig snuvig ber vi dig ta kontakt med oss på Vitruvius telefon 08 452 95 00  eller via vårdrummet för vidare information.

Vänligen Vitruvius 

Vi på Vitruvius Specialistläkarmottagning finns här för er när ni behöver oss.

Vitruvius tar Covid-19 på stort allvar och följer folkhälsoinstitutets direktiv och smittskyddslagen. Därför har vi på Vitruvius tagit fram nya rutiner som en service för våra samarbetspartners, efter önskemål under rådande pandemisituation. Från och med nu godkänner Vitruvius därför även nybesök över videolänk, förutsatt att vissa krav är uppfyllt/beaktat inför bokningen.

Vid oklara fall och tveksamheter ring oss, så hjälper vi till.

Ni når oss på nummer 08-452 95 00.

Vi som arbetar på Vitruvius ser det som mycket angeläget att patienten ska kunna erbjudas videobesök, för att alla ska känna sig trygga i sin behandling. Med hjälp av videobesök kan behandlingen fortlöpa avbrottslöst utan risk för smittspridning. På så vis kan patienten tillgodogöra sig sin behandling även framöver. 

Information kring videobesök på Vitruvius Specialistläkarmottagning

Vitruvius tar sitt ansvar för att minska smittspridning av Coronaviruset och erbjuder from nu videobesök för samtliga patienter i behandling och som önskar det, oavsett vilken behandling besöket avser dvs läkare psykolog eller fysioterapeut.

Vi som arbetar på Vitruvius ser detta som mycket angeläget att patienten ska kunna erbjudas videobesök som en service samt på så vis känna sig trygg i sin behandling på Vitruvius. På så vis påverkas inte behandlingen som fortlöper på bästa möjliga vis.
Risken för smittspridning minimeras samtidigt som det blir ingen skillnad i kvalitet med videobesök utan behandlingen kan fortgå utan avbrott.

Coronavirus – Covid-19

Nu har vi fått våra 1a fall i Sverige av Coronaviruset.
Blir vi själva sjuka med symtom på influensa dvs hög feber, hosta ont i muskler, huvud, hals etc. så stannar man hemma tills symtom försvunnit och man känner sig fullt frisk.
Observera att det är viktigt att ringa sjukvårdsupplysningen 1177 för vidare information när symtom uppstår.

Ringer du som patient och avbokar/ombokar sent p.ga misstänkt influensa så utgår ingen räkning, detta gäller endast denna patientgrupp.

Tips på hur du minskar att bli smittad:
1. Ta inte i hand.
2. Var noga med tvål och varmt vatten x flera.
3. Undvik offentliga miljöer & folksamlingar
4. Ta dig till jobbet ovan jord om det funkar.
5. Stanna hemma vid sjukdom tills du e frisk.
6. Symtomatisk behandling dvs Alvedon vätska vila

Välkommen till oss på Vitruvius

Hoppas att ni haft en skön julledighet och fått en fin start på det nya året.

Vitruvius mottagning har öppet som vanligt, våra ordinarie öppettider samt telefontider finner ni längt ner på startsidan.