slider1

NyheterInformation kring videobesök på Vitruvius Specialistläkarmottagning

Vitruvius tar sitt ansvar för att minska smittspridning av Coronaviruset och erbjuder from nu videobesök för samtliga patienter i behandling och som önskar det, oavsett vilken behandling besöket avser dvs läkare psykolog eller fysioterapeut.

Vi som arbetar på Vitruvius ser detta som mycket angeläget att patienten ska kunna erbjudas videobesök som en service samt på så vis känna sig trygg i sin behandling på Vitruvius. På så vis påverkas inte behandlingen som fortlöper på bästa möjliga vis.
Risken för smittspridning minimeras samtidigt som det blir ingen skillnad i kvalitet med videobesök utan behandlingen kan fortgå utan avbrott.