Posted by & filed under Nyheter.

Öppettider under Jul & Nyårshelger på Vitruvius Vitruvius klinik har öppet som vanligt men går med reducerad styrka under Jul & Nyårshelger, samt håller stängt röda dagar. Under vecka 52 svarar vi inte i telefon. Du kan som tidigare lämna meddelande på telefonsvararen för enklare ärenden som e-recept, ombokning av tid så återkommer vi till dig.

Temadag psykisk ohälsa Risk & Försäkring 2014

Posted by & filed under Nyheter.

Vitruvius är inbjuden att föreläsa på Temadagen som arrangeras av Risk & Försäkring 2014 för försäkringsbranschen om psykisk ohälsa och dom utmaningar vi står inför i framtiden i den svenska välfärden då dom psykiska ohälsotalen ökar. Detta medför att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag och denna trend fortsätter att hålla i sig.

Posted by & filed under Visste du att....

I dag har Stockholms län över två miljoner invånare och antalet beräknas öka med ytterligare 440 000 fram till år 2030. Således ligger det ett mycket stort ansvar i att kunna möta och utveckla framtidens vårdbehov i regionen.

Vi har integrerat BokaDoktorns tidsbokningssystem

Posted by & filed under Nyheter.

Vitruvius har valt att integrera BokaDoktorn försäkringsbolagens tidsbokningssystem i sitt egna journalsystem WebDoc – ATLAN. Detta som ett led i ökad service för våra patienter och en effektivisering med en hög tillgänglighet för våra samarbetspartners.

Vitruvius öppnar 2 juni

Posted by & filed under Nyheter.

Måndag den 2 juni öppnar Vitruvius Specialistläkarmottagning, på Vegagatan 9 i Stockholm. Här får man som patient alltid först träffa en legitimerad läkare som är specialist i psykiatri. Vid detta psykiatrikerbesök sker utredning (till exempel utesluts kroppsliga sjukdomar som kan yttra sig med psykiska symtom), diagnostik och som regel inleds också behandling. Behandlingen skräddarsys alltid

Posted by & filed under Visste du att....

Sömnsvårigheter behandlas i första hand med andra metoder än läkemedel (icke-farmakologiska metoder). I de fall då annan sjukdom som till exempel depression eller ångest, ger upphov till sömnsvårigheterna bör behandlingen inriktas mot den bakomliggande sjukdomen.

Posted by & filed under Visste du att....

Den mest besvärande biverkningen av bensodiazepiner är toleransutveckling (dvs högre och högre doser av läkemedlet krävs för att ge samma effekt) och beroende. En annan vanlig biverkning är trötthet, något som är viktigt att komma ihåg till exempel vid bilkörning. Andra biverkningar av bensodiazepiner är exempelvis koncentrationssvårigheter, yrsel och huvudvärk. Äldre patienter kan få försämrad

Posted by & filed under Visste du att....

Vid läkemedelsbehandling av ångest rekommenderas i första hand så kallade SSRI-läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Bensodiazepiner (ångestdämpande läkemedel exempel Xanor, Stesolid, Sobril, Oxascand etc) ska helst undvikas helt vid dessa tillstånd eftersom de kan ge upphov till mycket omfattande och svåra läkemedelsberoende.

Posted by & filed under Visste du att....

Ungefär var tredje kvinna och var femte man drabbas någon gång i livet av en ångestsjukdom. Exempel på detta kan vara panikångest, social fobi, tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, specifika fobier – som alla yttrar sig på olika sätt och ibland tillsammans med en depression.

Posted by & filed under Visste du att....

Depression och ångestsyndrom tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar. Minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män kommer någon gång i livet att få en behandlingskrävande depression.

Posted by & filed under Visste du att....

Målet med behandling av depression och ångestsyndrom är tillfrisknande.

Posted by & filed under Visste du att....

Många psykiska och kroppsliga sjukdomar kan i ett första skede likna varandra symtommässigt och därmed kan det vara svårt att ställa rätt diagnos. Det är därför viktigt med en specialistläkarbedömning.

Posted by & filed under Visste du att....

En korrekt ställd diagnos är en förutsättning för ett korrekt omhändertagande och en korrekt behandling.