slider1

NyheterVi finns här för dig oavsett om besöket är fysiskt eller online

Vi finns här för dig oavsett om besöket är fysiskt eller online

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta direktiv vill vi påminna om möjligheten att träffa läkare, psykolog och fysioterapeut via videobesök.

Att träffa din behandlare online är den enskilt mest effektiva insatsen för att vi tillsammans minskar smittspridningen.

Vi följer FHMs riktlinjer för bemötande och hygien på mottagningen.

Vid symtom som kan vara covid-19 ska du undvika all nära kontakt med andra.

Vid frågor och/eller ombokning ring 08-45 29 500.

Med vänliga hälsningar Vitruvius Specialistläkarmottagnin