slider1

Nyheter

Höst på Vitruvius

Nu börjar vi gå mot höst och Vitruvius mottagning håller öppet som vanligt. Vitruvius tar Covid-19 på stort allvar och följer folkhälsoinstitutet och smittskyddslagens direktiv.

För oss är det viktigt att ni som söker till oss känner er trygga, Vitruvius har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att utsätta patient och personal för smitta och bla lagt ytterligare fokus på våra redan strikta hygienrutiner. Vi gör allt som står i vår makt att åstadkomma en så säker miljö som möjligt på Vitruvius för att kunna fortsätta utföra den sjukvård våra patienter behöver.

Ni har väl inte missat‼️

Hos oss på Vitruvius kan du som önskar boka in ett videobesök och det gäller oavsett till vem besöket avser, dvs. specialistläkare, psykolog eller fysioterapeut.

Om du som patient har tecken på infektion såsom ex hosta, feber, muskelvärk eller känner dig snuvig ber vi dig ta kontakt med oss på Vitruvius telefon 08 452 95 00 eller via vårdrummet för vidare information.

Välkommen till oss på Vitruvius

Vitruvius AB
Sankt Göransgatan 126, plan 11
112 45 Stockholm