slider1

Nyheter

 

Hjälp dina anställda som lider av psykisk ohälsa och stress i god tid. Vitruvius Stockholm har nycklarna för ditt företag att förebygga psykisk och stressrelaterad ohälsa.

 

Den psykiska ohälsan har ökat markant dom sista åren där ökad stress i arbetssituationen står för en betydande del av denna ökning. Sjukskrivningarna för stress och utmattningssyndrom har ökat med 140% sedan 2010! All forskning och statistik inom området talar också för att det kommer att fortsätta öka om man inte försöker begränsa dess utbredning i tid. Med rätt utredning diagnostik och behandling återkommer 93 % tillbaka till sitt arbete efter en psykisk ohälsa. Mediantiden för en sjukskrivning vid en psykisk diagnos är idag 75 dagar. Utifrån denna bakgrundsinformation är det av största vikt att man finner riskgrupperna i god tid och på så vis kan undvika långa kostsamma sjukskrivningar.

KÄLLA: Arbetsmiljöverket Rapport 2016:3 Försäkringskassan Korta Analyser 2017:1 2017:10 2018:1

 

En studie utförd på uppdrag av Hjärnkoll vid Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa visar att en enda medarbetares sjukskrivning kan kosta ett företag miljonbelopp. Man visar även att företagens kostnader sammantaget är större än Försäkringskassans utbetalningar i sjukpenning, och att förebyggande eller tidigt insatta insatser är avgörande för att undvika eller begränsa konsekvenserna av sjukskrivningarna.

 

Vitruvius Stockholm har mycket stor och bred erfarenhet inom området då vi idag arbetar med dessa patientgrupper på vår egen specialistläkarmottagning sedan många år. Vitruvius använder sig av screeningsprogram som baseras på forskning och evidens vid psykisk och stressrelaterad ohälsa och på så vis fångar upp dom anställda i riskzonen i god tid. Vitruvius har idag hela vårdkedjan på plats med specialistläkare både inom allmänmedicin och psykiatri, fysioterapeuter och psykologer för ett optimalt behandlingsresultat.

 

Låter det intressant för ert företag? Ta då kontakt med vår VD Git Björkholm så berättar hon mer.

 

Kontakt: Telefon 08 – 452 95 00 alternativt via mejl:  info@vitruviusgroup.se

 

Välkommen till Vitruvius Stockholm     Kvalitet med omtanke