Vi har integrerat BokaDoktorns tidsbokningssystem

Vitruvius har valt att integrera BokaDoktorn försäkringsbolagens tidsbokningssystem i sitt egna journalsystem WebDoc – ATLAN.

Detta som ett led i ökad service för våra patienter och en effektivisering med en hög tillgänglighet för våra samarbetspartners.

Vitruvius öppnar 2 juni

Måndag den 2 juni öppnar Vitruvius Specialistläkarmottagning, på Vegagatan 9 i Stockholm.

Här får man som patient alltid först träffa en legitimerad läkare som är specialist i psykiatri. Vid detta psykiatrikerbesök sker utredning (till exempel utesluts kroppsliga sjukdomar som kan yttra sig med psykiska symtom), diagnostik och som regel inleds också behandling.

Behandlingen skräddarsys alltid för den unika människan bland annat utifrån art och grad av psykisk sjukdom, ålder, kön, kognitiva funktioner, hänsyn till samsjuklighet och annan pågående behandling eller medicinering. Behandlingen är evidensbaserad det vill säga bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. I Vitruvius vårdprocess kommer patienten alltid att vara i fokus och få träffa samma specialistläkare. Härigenom optimeras förutsättningarna för ett snabbt tillfrisknande och mindre lidande.