Den mest besvärande biverkningen av bensodiazepiner är toleransutveckling (dvs högre och högre doser av läkemedlet krävs för att ge samma effekt) och beroende. En annan vanlig biverkning är trötthet, något som är viktigt att komma ihåg till exempel vid bilkörning. Andra biverkningar av bensodiazepiner är exempelvis koncentrationssvårigheter, yrsel och huvudvärk. Äldre patienter kan få försämrad muskelstyrka vilket ökar risken för fall.