Ungefär var tredje kvinna och var femte man drabbas någon gång i livet av en ångestsjukdom. Exempel på detta kan vara panikångest, social fobi, tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, specifika fobier – som alla yttrar sig på olika sätt och ibland tillsammans med en depression.