Verksamhet

  • Psykiatrisk utredning, diagnostik och behandling
  • Allmänmedicinsk utredning, diagnostik och behandling
  • Neuropsykiatriska utredningar
  • Konsultläkaruppdrag
  • Handledning
  • Utfärdande av intyg
  • Kurser & utbildningar
  • Studier & forskningsuppdrag

Privatpatienter tidsbokning 08 – 452 95 00. Uteblivet eller avbokat besök inom 24 timmar debiteras fullt pris. 


 

Vitruvius kvalitet med omtanke

Vitruvius vårdprocess har alltid utgångspunkt i att patienten träffar en specialistläkare inom psykiatri. Därmed säkerställs att patienten får en adekvat utredning med rätt diagnos för att åstadkomma rätt och effektiv behandling.

Vitruvius läkare kan påvisa att denna vårdprocess medför ett mindre lidande med snabbare tillfrisknande och symtomlindring samtidigt som vården blir effektivare och därmed gynnsam för samtliga parter.  Detta arbetssätt gör att Vitruvius alltid kan erbjuda –kvalitet med omtanke.

Slide1