Privatpersoner

Du är välkommen att söka till Vitruvius  privat och bekostar all din vård själv utan remiss. Vi har korta väntetider för läkarbesök. kontakta oss för information och handläggning.