Patient

Välkommen till Vitruvius Specialistläkarmottagning Stockholm!

På mottagningen arbetar legitimerade läkare och specialister i allmänpsykiatri, specialistsjuksköterska, psykolog, och fysioterapeut då vi tillhandahåller hela vårdkedjan.

I Vitruvius regi bedriver vi enbart en evidensbaserad psykiatri förenlig med Socialstyrelsen riktlinjer avseende en god och säker vård med patienten i centrum. Vi har en mycket hög tillgänglighet och snabba tider till specialistläkare för bedömning som följer patienten genom hela vårdkedjan. Vi har inga avtal med landstinget utan du betalar din vård själv om du inte har en sjukvårdsförsäkring då bokar du tiden till Vitruvius via ditt försäkringsbolag.

På mottagningen behandlar vi vuxna och unga vuxna från 18 år med olika former av depression och ångestsyndrom. Vi behandlar även symtom relaterade till stress och utmattning. Om du har ett riskbruk av alkohol eller beroendeframkallande läkemedel är du också välkommen att kontakta oss. Du kan även söka till oss om du har besvär med olika tvång, fobier, humörsvängningar eller sömnproblem. Vi genomför även neuropsykiatriska utredningar efter sedvanlig BAS utredning.

Vitruvius Specialistläkarmottagning Stockholm arbetar för och med dig och tillsammans gör vi skillnad.

Uteblivet eller avbokat besök inom 24 timmar debiteras fullt pris.