Välkommna till Vitruvius Specialistläkarmottagning Stockholm!

Vitruvius AB bedriver psykiatrisk hälso- och sjukvård. Vitruvius läkare har kompetens och långvarig erfarenhet från psykiatri, allmänmedicin och akutsjukvård samt ledning och styrning inom hälso- och sjukvård.

Vi anser att modern psykiatri i likhet med övriga medicinska specialiteter skall finnas med hög tillgänglighet för alla och uppfylla Socialstyrelsens kriterier för en god och säker vård samtidigt som gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer följs. Med denna grundfilosofi driver vi Vitruvius verksamhet.

Vår verksamhetsidé är att tillsammans med patienter, deras anhöriga samt samarbetspartners bedriva psykiatrisk hälso- och sjukvård med målen att minimera den psykiska ohälsan samt främja människors möjlighet till återhämtning och normalisering. Vi verkar också för modernisering av psykiatrin genom implementering av nya evidensbaserade kunskaper och metoder, varigenom stigmatiseringen av psykisk ohälsa minskar.

Vitruvius Specialistläkarmottagning Stockholm arbetar för och med patienten varför vi tillsammans gör skillnad. Vitruvius ger kvalitet med omtanke.